Southington's Olivia Fournier

Buy this photo
Southington's Olivia Fournier swims the 100 freestyle. | File photo
Buy this photo