Stokarski robbery photo

Buy this photo
SOUTHINGTON - A surveillance photo of the robber later identified as Jeffrey Stokarski.
Buy this photo