James Pitaro

Buy this photo
Photo courtesy of Disney Indianapolis Portrait of James Pitaro, President, ESPN Inc., Co-Chairman, Disney Media Networks.
Buy this photo