Youth Day Panama 2019

Buy this photo
Courtesy of Debbie Sousa Members of the Youth Ministry of St. Stanislaus Church during their recent visit to Panama. Członkowie Grupy Duszpasterstwa Młodzieży przy Kościele Św. Stanisława podczas ich wizyty w Panamie.
Buy this photo